Pedicure Annemarie

 

 

Goede voetverzorging voorkomt veel ongemakken! De pedicure kan u daarbij helpen. Door een bezoek te brengen aan de pedicure houdt u uw voeten in een uitstekende conditie. Het helpt bovendien klachten te voorkomen. Als u klachten heeft, wacht dan niet langer met het maken van een afspraak. Na enkele behandelingen loopt u weer op een paar “nieuwe” voeten. Uw voeten zullen er zeker baat bij hebben en ze mogen weer gezien worden. 

     

 

 

Pro Voet lidmaatschapnummer 312492

( geen aantekening diabetische en reumatische voet)

 

 


 Maak op tijd een afspraak, veel mensen mag ik blij maken met verzorgde voeten.

Dit houdt in dat mijn agenda snel vol zit!

 

 

 

 

 

 

 

 Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.